----
Album Mixtape Tìm Được Với Từ Khóa (Karik)
Ca Khúc Tìm Được Với Từ Khóa (Karik)
Đánh Đổi
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 3059 | Đăng bởi: tommy
Nếu Mày Là Tao - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 6572 | Đăng bởi: admin
Alone King - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 2056 | Đăng bởi: admin
14 Day Still In Love - Karik ft. Teddy
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 1935 | Đăng bởi: admin
Kẻ Đưa Tang - Karik
Trình bày: Karik | Rap Gangz | Lượt Nghe: 3837 | Đăng bởi: admin
The Last Rain - Karik ft. Boo
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2079 | Đăng bởi: admin
Artificial Love - Karik ft. Yuki
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2034 | Đăng bởi: admin
Mike (remix) - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 2147 | Đăng bởi: admin
Quên Em - Karik ft. Yuki
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2035 | Đăng bởi: admin
Alone K'pass - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1863 | Đăng bởi: admin
Back 2 Black - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 2168 | Đăng bởi: admin
Nếu Được Làm Lại - Boo ft. Karik
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2512 | Đăng bởi: admin
One And Only - Karik
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 1937 | Đăng bởi: admin
Tại Ai - Karik ft. Boo
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 3617 | Đăng bởi: admin
Trả Giá
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1551 | Đăng bởi: קé ภђí๓
Suy Sụp
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1114 | Đăng bởi: קé ภђí๓
Suy Sụp
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1590 | Đăng bởi: YinMy
Người Số 1
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 2938 | Đăng bởi: peng0c_de0bikyeu
Suy sụp
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1212 | Đăng bởi: admin
Rắc Rối
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1707 | Đăng bởi: tommy
Rain - Karik ft. Addy
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 1659 | Đăng bởi: admin
Sống Bên Khoảng Lặng - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1814 | Đăng bởi: admin
1  |  2  |  3   (3) Next  
MẸO TÌM KIẾM
+ Gõ cụm từ ngắn có trong tên bài hát để có kết quả nhiều hơn.
+ Chỉ gõ 1 tên ca sĩ để có kết quả tìm kiếm.
+ Dùng chức năng ở cột tay trái để có kết quả chính xác hơn.
+ Sử dụng từ "ft." để tìm kiếm nhiều ca sĩ có trong 1 bài hát (hoặc ở nhiều bài hát).
Box Nhạc
  • Chưa có bài hát nào
  • Links Exchange: