----
Album Mixtape Tìm Được Với Từ Khóa (Karik)
Ca Khúc Tìm Được Với Từ Khóa (Karik)
Đánh Đổi
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 3439 | Đăng bởi: tommy
Nếu Mày Là Tao - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 6932 | Đăng bởi: admin
Alone King - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 2328 | Đăng bởi: admin
14 Day Still In Love - Karik ft. Teddy
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2157 | Đăng bởi: admin
Kẻ Đưa Tang - Karik
Trình bày: Karik | Rap Gangz | Lượt Nghe: 4138 | Đăng bởi: admin
The Last Rain - Karik ft. Boo
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2314 | Đăng bởi: admin
Artificial Love - Karik ft. Yuki
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2302 | Đăng bởi: admin
Mike (remix) - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 2417 | Đăng bởi: admin
Quên Em - Karik ft. Yuki
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2262 | Đăng bởi: admin
Alone K'pass - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 2117 | Đăng bởi: admin
Back 2 Black - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 2454 | Đăng bởi: admin
Nếu Được Làm Lại - Boo ft. Karik
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2797 | Đăng bởi: admin
One And Only - Karik
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2201 | Đăng bởi: admin
Tại Ai - Karik ft. Boo
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 4033 | Đăng bởi: admin
Trả Giá
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1807 | Đăng bởi: קé ภђí๓
Suy Sụp
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1332 | Đăng bởi: קé ภђí๓
Suy Sụp
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1838 | Đăng bởi: YinMy
Người Số 1
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 3326 | Đăng bởi: peng0c_de0bikyeu
Suy sụp
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1407 | Đăng bởi: admin
Rắc Rối
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1875 | Đăng bởi: tommy
Rain - Karik ft. Addy
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 1924 | Đăng bởi: admin
Sống Bên Khoảng Lặng - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 2079 | Đăng bởi: admin
1  |  2  |  3   (3) Next  
MẸO TÌM KIẾM
+ Gõ cụm từ ngắn có trong tên bài hát để có kết quả nhiều hơn.
+ Chỉ gõ 1 tên ca sĩ để có kết quả tìm kiếm.
+ Dùng chức năng ở cột tay trái để có kết quả chính xác hơn.
+ Sử dụng từ "ft." để tìm kiếm nhiều ca sĩ có trong 1 bài hát (hoặc ở nhiều bài hát).
Box Nhạc
  • Chưa có bài hát nào
  • Links Exchange: