----
Album Mixtape Tìm Được Với Từ Khóa (Karik)
Ca Khúc Tìm Được Với Từ Khóa (Karik)
Đánh Đổi
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 3557 | Đăng bởi: tommy
Nếu Mày Là Tao - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 7074 | Đăng bởi: admin
Alone King - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 2481 | Đăng bởi: admin
14 Day Still In Love - Karik ft. Teddy
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2263 | Đăng bởi: admin
Kẻ Đưa Tang - Karik
Trình bày: Karik | Rap Gangz | Lượt Nghe: 4300 | Đăng bởi: admin
The Last Rain - Karik ft. Boo
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2416 | Đăng bởi: admin
Artificial Love - Karik ft. Yuki
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2430 | Đăng bởi: admin
Mike (remix) - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 2563 | Đăng bởi: admin
Quên Em - Karik ft. Yuki
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2379 | Đăng bởi: admin
Alone K'pass - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 2252 | Đăng bởi: admin
Back 2 Black - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 2612 | Đăng bởi: admin
Nếu Được Làm Lại - Boo ft. Karik
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2935 | Đăng bởi: admin
One And Only - Karik
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2321 | Đăng bởi: admin
Tại Ai - Karik ft. Boo
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 4196 | Đăng bởi: admin
Trả Giá
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1933 | Đăng bởi: קé ภђí๓
Suy Sụp
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1437 | Đăng bởi: קé ภђí๓
Suy Sụp
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1957 | Đăng bởi: YinMy
Người Số 1
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 3489 | Đăng bởi: peng0c_de0bikyeu
Suy sụp
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1513 | Đăng bởi: admin
Rắc Rối
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 1978 | Đăng bởi: tommy
Rain - Karik ft. Addy
Trình bày: Karik | Rap Love | Lượt Nghe: 2064 | Đăng bởi: admin
Sống Bên Khoảng Lặng - Karik
Trình bày: Karik | Rap Life | Lượt Nghe: 2204 | Đăng bởi: admin
1  |  2  |  3   (3) Next  
MẸO TÌM KIẾM
+ Gõ cụm từ ngắn có trong tên bài hát để có kết quả nhiều hơn.
+ Chỉ gõ 1 tên ca sĩ để có kết quả tìm kiếm.
+ Dùng chức năng ở cột tay trái để có kết quả chính xác hơn.
+ Sử dụng từ "ft." để tìm kiếm nhiều ca sĩ có trong 1 bài hát (hoặc ở nhiều bài hát).
Box Nhạc
  • Chưa có bài hát nào
  • Links Exchange: